Tilbage til forsiden

 Tilbage til forsiden
  Forsiden
  UN-nummer
  Farenumre
  Faresedler
  Faresymboler
  Lommekort om farlige stoffer
  Førsteindsats ved kemikalieuheld
    - Ordliste
    - Alfabetisk indeks
    - Indsatsgrupper
  Indsatskort for kemikalieuheld
    - Ordliste
    - Alfabetisk indeks
    - CAS-nummer indeks
  Kemisk Beredskab
  Om informationssystemet
  Organisering af indsatsområde
  Risikogrænseværdier
  Rensning og dekontaminering
  Gasser
  Vejledning og links
  App
  English

VIGTIGT - Denne version af kemikalieberedskab vedligeholdes ikke mere. Der henvises til vores nye version på Beredskabsstyrelsens normale platform: Ny version

Information om farlige stoffer

til brug ved indsats ved akutte uheld med farlige stoffer

Beredskabsstyrelsens websted med information om farlige stoffer har udgangspunkt i to håndbogsserier, »Førsteindsats ved kemikalieuheld« og »Indsatskort for kemikalieuheld«. Webstedet er opdelt på følgende måde:

Primær information
Indeholder forklaring på de umiddelbare oplysninger om fare, der fremgår af mærkningen med numre og piktogrammer på etiketter. Denne mærkning kan fx ses på bruger-pakninger indeholdende farlige stoffer og på afmærkningen på pakninger og tanke indeholdende farligt gods.

Informationssystemet om farlige stoffer
Giver adgang til ovennævnte håndbøgers informationer og er suppleret med søgemuligheder og øget brugervenlighed, samt mulighed for udskrivning.

Om webstedet
Generelle oplysninger og links til andre relevante websteder.

Seneste opdateringer
Førsteindsats ved kemikalieuheld 2013 er lagt ud den 25. juli 2013.
Indsatskort for kemikalieuheld 2013 er lagt ud den 6. december 2012.

Beredskabsstyrelsen © 2013. Skriv til